Bảo dưỡng ô tô

Bảo dưỡng ô tô

Động cơ ô tô là bộ phận quan trọng nhất trong cấu tạo ô tô, nơi sinh ra lực kéo giúp xe chuyển động. Động cơ ô tô có nhiều loại, trong đó phổ biến nhất là động cơ đốt trong, động cơ điện và động cơ hybrid. Ở Việt Nam, phần lớn xe ô tô sử dụng …

Động cơ ô tô là bộ phận quan trọng nhất trong cấu tạo ô tô, nơi sinh ra lực kéo giúp xe chuyển động. Động cơ ô tô có nhiều loại, trong đó phổ biến nhất là động cơ đốt trong, động cơ điện và động cơ hybrid. Ở Việt Nam, phần lớn xe ô tô sử dụng động cơ đốt trong.

Bảo dưỡng – sửa chữa động cơ
Bảo dưỡng – sửa chữa động cơ

Các hạng mục bảo dưỡng động cơ ô tô:

Các dấu hiệu lỗi động cơ thường gặp:

Đơn hàng liên quan

Liên hệ

Số lượng tuyển:

Lương cơ bản:

Địa điểm:

Liên hệ

Số lượng tuyển: 40 nữ

Lương cơ bản: 33 triệu (Chưa làm thêm)

Địa điểm: Tokyo, Saitama, Osaka, Kanagawa

Liên hệ

Số lượng tuyển: 85 nữ

Lương cơ bản: 35 triệu (Chưa làm thêm)

Địa điểm: Tokyo, Saitama, Osaka, Kanagawa

Liên hệ

Số lượng tuyển: 50 nữ, 55 nam

Lương cơ bản: 36 triệu (Chưa làm thêm)

Địa điểm: Tokyo, Saitama, Osaka, Kanagawa

Liên hệ

Số lượng tuyển: 45 nam

Lương cơ bản: 35 triệu35 triệu (Chưa làm thêm)

Địa điểm: Tokyo, Saitama, Osaka, Kanagawa

Liên hệ

Số lượng tuyển: 50 nam

Lương cơ bản: 38 - 40 triệu (Chưa làm thêm)

Địa điểm: Tokyo, Saitama, Osaka, Kanagawa