Điều dưỡng

Liên hệ

Số lượng tuyển: 1 nam

Lương cơ bản: 30 triệu đồng

Địa điểm: Osaka

Liên hệ

Số lượng tuyển: 45 nam

Lương cơ bản: 35 triệu35 triệu (Chưa làm thêm)

Địa điểm: Tokyo, Saitama, Osaka, Kanagawa