Khóa học và nội dung

09/06/2022

Chương trình đào tạo được lựa chọn trên cơ sở chương trình của EPA, cùng với sự tư vấn từ các đối tác Nhật Bản, các giáo viên, chuyên gia người Nhật có kinh nghiệm. 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo tiếng Nhật sơ cấp, trung cấp (N4, N3) 2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO ...

09/06/2022

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo tiếng Nhật sơ cấp (N5, N4) 2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO Dành cho các học viên có nguyện vọng đăng ký tham dự chương trình Thực tập sinh Kỹ năng các ngành nghề của Công ty TNHH Midori Kensetu. 3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO 4 tháng đến 6 tháng ...