Thông tin đỗ JLPT

09/06/2022

Công ty TNHH Midori Kensetu xin chúc mừng các bạn Thực tập sinh đã đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT tháng 6/2022. Dưới đây là danh sách của các bạn học viên đạt N3 đến 10/06/2022 STT Họ và tên TTS Ngày tháng năm sinh Tuổi Trình độ tiếng Nhật 1  Đào Thị ...