LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Công ty TNHH Midori Kensetu là đơn vị thành viên trực thuộc Midori Group, thành lập ngày 25 tháng 05 năm 2022 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 0110009608 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.